Lachgas slagroompatronen op straat. Het fenomeen lachgas in de straat is iets wat we steeds vaker tegenkomen. Je kent het wel, die zilveren patronen die verspreid over de stoep en de straat liggen. Soms ingedeukt en soms nog een beetje half in tact. Het gaat dan vaak om gebruikte lachgas patronen die voor lachgas doeleinden gebruikt zijn. Omdat dit gebruik en product legaal is het niet als bij sommige andere drug of recreatieve middelen zo dat dit helemaal in het geheim verborgen gehouden hoeft te worden om de voor de hand liggende redenen.

Toch is voor veel mensen niet bekend wat dat lachgas niet precies is. Er zijn een paar grote vragen die veel mensen hebben hierover.

Waarom liggen overal op straat die patronen toch?

Om lachgas te gebruiken worden slagroompatronen gebruikt. En dat wordt gebruikt als lachmiddel of als onschadelijke drug. Als een patroon wordt opengebroken dan kan het n2o gas er vrij uitstromen en als dit in een ballon bijvoorbeeld opgevangen wordt dan kan dit worden geinhaleerd. Dat inhaleren is in en uitademen via de ballon. En aan die lege patroon heb je vervolgens niets meer omdat het dus alleen maar gaat om de inhoud ervan.

Wat doet het nou eigenlijk met je?

Mensen die dit n2o gas gebruiken ervaren een hele sterke roes. Je kan je high en opgevrolijkt voelen voor een korte tijd. Geluiden worden wat gedempt of klinken anders. Het effect doet een beetje denken aan dronkenschap maar dan een onschuldige vorm en is na enkele minuten weer verdwenen.

Is het gevaarlijk om lachgaspatronen te gebruiken?

In principe niet. Maar ze zijn niet bedoeld om te inhaleren het doel ervan is om slagroomspuiten ermee te vullen en door een zuurstof tekort kan er hoofdpijn ontstaan. Het kan ook zo zijn dat je jezelf bezeert omdat een beetje duizelig bent na het gebruik van lachgas en een beetje wiebelig op je benen staat. Dat is meer een indirect risico.

Is het legaal om lachgas te gebruiken?

Ja. Het is volkomen legaal om lachgas te gebruiken. De gaspatronen die je op straat ziet liggen zijn te krijgen zoals bij webshops als deze. Vroeger, voor juli dit jaar was het nog verboden om de drug te gebruiken en op die manier te verkopen maar dat oneigenlijke gebruik is door het Europese Hof nu verklaard tot een item onder de Warenwet. En iedereen mag het dan ook op elke manier dan ook verkopen of gebruiken. Het gebruiken ervan is ook niet strafbaar. Alles eraan is dus legaal.

Gaat het wel eens mis met lachgaspatronen?

Daar zijn eigenlijk geen verhalen over bekend. Het is nog nooit voorgekomen. Als iemand in de problemen is gekomen door lachgas dan was dat in alle gevallen door een combinatgie met echte drugs of veel alcohol. Dat is logisch en verklaart de probleemsituaties. Lachgas op zichzelf is door het Rijksinstituut voor Milieu en Gezondheid als onschadelijk voor de langere termijn bevonden.

lachgas patronen
lachgas patronen