Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. U dient 18 jaar of ouder te zijn om op deze website te mogen bestellen.

 

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Lachgas Voordeel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, producten of diensten op deze website. Alle producten zijn uitsluitend voor regulier gebruik bestemd en het is niet toegestaan om deze producten te gebruiken op oneigenlijke wijze, met in het bijzonder als recreatief verdovingsmiddel.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Lachgas Voordeel of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Lachgas Voordeel.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Lachgas Voordeel.

WAARSCHUWING

Let op: zeer belangrijke mededelingen!
Deze opsomming is niet limitatief!

– Consumptie op eigen risico en gebruik met mate;
– Gebruik onder de 18 jaar wordt afgeraden; – Gecombineerd gebruik van alcohol en/of drugs wordt ten zeerste afgeraden;
– Veelvuldig en extreem gebruik kan leiden tot (gezondheid)risico’s en onvoorspelbare effecten en incidenten;
– Consumeer voorzichtig en veilig;
– Overmatig gebruik kan zeer gevaarlijk zijn;
– Nooit rechtstreeks uit de cilinder c.q. gasfles consumeren;
– Niet gebruiken bij zwangerschap, ziekte en/of verkoudheid;
– Geen gebruik voor en tijdens deelneming aan het verkeer;
– Let op tank kan bevriezen
– Bewaaradvies droog en koel
– Oxiderend gas